Type muziekexamens

Er worden tien keer per jaar theorie-examens gehouden en twintig keer per jaar praktijk-examens, in de gradaties A t/m D. De theorie-examens worden digitaal afgenomen op verschillende locaties bij onze culturele partners. Een praktijk-examen afleggen is alleen mogelijk na het behalen van een theorie-examen. Inschrijven voor een combi-examen is mogelijk. Bekijk in de agenda waar en wanneer de komende examens staan gepland.

Tarieven

Mondeling

Doordat theorie-examens sinds begin 2020 digitaal worden afgenomen, bepaalt de kandidaat zelf het tempo. Bovendien kunnen fragmenten afgespeeld worden. Iedere kandidaat heeft zijn eigen koptelefoon. Indien er echter nog steeds een noodzaak is tot het afleggen van een mondeling theorie-examen kun je contact opnemen met info@muziekexamensbrabant.nl. Vanwege het feit dat een mondeling, individueel theorie-examen meer personele bezetting met zich meebrengt is de prijs hiervan hoger dan een digitaal afgenomen theorie-examen.

D-Examen Recital Blazers

Bij het D-examen voor blazers kan gekozen worden uit twee profielen. Kijk hier voor meer informatie: Profiel 1 en 2 D-Examen Blazers

D-Examen op locatie

D-examen Recital op locatie met medewerking van jouw muziekvereniging. Betreffend examen kan alleen plaatsvinden op reguliere examendagen die te vinden zijn in onze agenda op deze pagina. Het examen vindt meestal plaats na de reguliere examendag, eind van de middag of begin van de avond. Naast de reguliere inschrijfkosten zijn hier extra kosten aan verbonden. Overweeg je een D-examen recital op locatie zoek dan binnen onze agenda eerst een geschikte datum en neem daarna via e-mail contact op met info@muziekexamensbrabant.nl.

Voor slagwerkers

Bij slagwerkopleiding Modulair (SOM) bepaalt de slagwerker zelf in welke volgorde de modules (verplichte,- en keuzemodules) worden afgelegd. Ook hier geldt dat men eerst het theorie-examen met goed gevolg moet afleggen. Uitgezonderd het praktijkexamen D. Hiervoor behoeft men geen theorie-examen af te leggen.

Exameneisen slagwerkopleiding Modulair

Eisen theorie-examens voor strijkers en blazers

Deze examens zijn gebaseerd op de richtlijnen voor strijkers ontwikkeld door LKCA in samenwerking met FASO en ESTA. De theorie-examens worden groepsgewijs afgenomen onder toezicht van daartoe geautoriseerde personen, en alleen dan is het resultaat geldig. Ook bestaat de mogelijkheid om een mondeling theorie-examen af te leggen.

Wanneer het examen met voldoende resultaat (minimaal het eindcijfer 6) wordt afgelegd, kun je het praktijkexamen afleggen. Indien het eindcijfer een 5 of 5,5 is, dien je tijdens het praktijkexamen het theorie-onderdeel waarvoor een onvoldoende is behaald mondeling over te doen. Indien het eindcijfer lager dan een 5 is, kun je geen praktijkexamen afleggen.

Behaalde theorieresultaten worden door ons bewaard en toegevoegd aan je cijferlijst zodra het praktijkexamen wordt afgenomen. Mocht je elders een theorie-examen hebben afgelegd wat voldoet aan de landelijke richtlijnen, stuur dan een kopie van het certificaat naar  info@muziekexamensbrabant.nl. dan kun je je direct inschrijven voor het praktijkexamen. Het eindcijfer voor theorie heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Voor gitaar (akoestisch klassiek gitaar)

Deze examens worden afgenomen door de European Guitar Teachers Association (EGTA)

Exameneisen

Exameneisen blazers

De exameneisen en het gehele leerproces zijn in 2015 herzien. Het leerproces en alle bijbehorende eisen zijn in boekvorm verkrijgbaar. Je kunt dit boek, Raamleerplan Blaasinstrumenten, bestellen via het LKCA.

Bekijk hier het boek voor blaasinstrumenten

Bekijk hier het boek voor Slagwerk

Leerstof en oefenexamens

Leerstof en voorbeeld receptieve vorming
Musictheory.net
ppsimons.nl
Frank van den Ende – Solfege lessen
Akkoorden – Drieklanken
Youtube – Solfege lessen
Muziek Examen Plein

LKCA_RAAMLEERPLAN_SLAGWERK uitgave 2014. Let op: dit is een verouderde versie, hiervan alleen de voorbeelden gebruiken die gegeven zijn van bouwstenen, primavista, composities etc etc.

Algemeen reglement

Reglement KNMO